Copyright © 2020 FRMTD®/Strategy Warehouse AS

FRMTD® - TRENDANALYSE OG SCENARIO UTVIKLING

BAKGRUNN - OM OSS

Konseptet FRMTD® er utviklet av Strategy Warehouse AS og tilbyr verktøy og tjenester innen analyse av virksomhetens ytre omgivelser, aktuelle trender, scenarioer og strategiutvikling.

 

Navnet FRMTD® er en sammentrukket versjon av ordet fremtid.

Sier du bokstavene hurtig vil det komme ut som fremtid. Denne

kortversjonen symboliserer hva vi ønsker å gjøre med utviklingen

av fremtidsfortellinger og scenarioer - gjøre arbeidet kortere,

enklere, rimeligere og mer fremtidsrettet. For å få til dette

benytter vi oss av egenutviklede og relativt enkle digitale

verktøy, nettløsninger og videoklipp. FRMTD® er et

registrert varemerke.

 

Strategy Warehouse AS har gjennom mer enn 20 år bidratt i foresightprosesser for et stort utvalg kunder som underleverandør til selskapet SenseNet AS (tidligere Berrefjord & Thomassen AS (BandT)). Nå er kunnskapen herfra tatt videre og forenklet i digitale verktøy i konseptet FRMTD®, slik at den også kan bli tilgjengelig for små og mellomstore virksomheter til en mye lavere kostnad. Konseptet er også tilpasset SenseNet sin 360 graders fasiliteringsløsning. Her er en oversikt over foresight og scenarioprosesser i har bidratt i gjennom SenseNet:

 

 • Volvo Cars Norway (2016)
 • Kystverket (2014-2015)
 • Opplysningskontoret for Veitrafikk (2014-2015)
 • Fjell Kommune - to dagers workshop i metoder for scenarioutvikling (2013)
 • Sparebank1 SR-Bank/IRIS - Scenarier 2029 (2011-2012)
 • Energy Ventures (2011)

 • Drammen Kommune (2011)
 • Herøy Kommune (2011)
 • Sunnmøre i Framtida (2010)
 • Energy Ventures (2010)
 • Torshavn Kommune, Færøyene (2010)
 • Framtidsbilder for framtidsbyer (2010)

 • Bergenscenarier 2020 – 5 år etter (2009)
 • ONS, Foresight (2009)
 • Stavangerbilder 2025 (2009)
 • Greater Stavanger - Arbeidsmarkeds og kompetansescenarier
  i Stavangerregionen 2020 (2008)
 • Folgefonnhalvøya – Visjon 2020 (2008)
 • Akademikerne, Scenarieprosjekt 2017 (2008)

 • NCE Subsea foresight (2008)
 • Opplevelsesnæringene på Sørlandet, foresight (2008)
 • Hardangerscenarier 2030 (2007)
 • OLF - Integrerte operasjoner (2006)
 • Kriminalomsorg 2007, fremtidsbilder (2007)
 • Drømmebyen 2006

 • Scenarier Rogaland-Agder 2020 (2006)
 • Bergenscenarier 2020, fase 2 (2005)
 • Landbruks- og matdepartementet - Framtidsbygda (2005)
 • Sparebanken Vest - Grunnlovskonferansen (2005) - Sentrum og periferi i Norge 2050 - Scenarier.
 • Kriminalomsorg, fremtidsbilder (2005)

 • Sparebanken Vest - Vestlandsbilder 2020 (2004)
 • Hydro - Scenarier Oseberg 2015 (2004)
 • Bergenscenarier 2020, fase 1 (2004)
 • Grenland, Scenarier; industri, annet næringsliv og offentlig sektor (2001)
 • Oljeindustriens Landsforening - Navet i norsk økonomi (2000)

 • Statoil hovedledelse - Norsk sokkel 2010 (1997-99)
 • Statoil - Norway; Petroleum Policy Outlook 2000 (1999)
 • Norges Rederiforbund - Mulighetenes panorama - Omplassering av statens petroleumsformue (1999)
 • Scenarier 2000 – møte ved milepælen. (1999),
 • Bergen år 2000+, Bergen Næringsråds årskonferanse (1999)

 • Stavanger kommune - Rogaland Perspektivanalyse - Den petro-maritime næringen  (1999)
 • Bergensbanken - Norsk næringsliv og internasjonale drivkrefter - konsernstrategiske utviklingslinjer (1999)
 • Oljedirektoratet - Scenarieprosesser - som verktøy for strategisk tenkning (1998)
 • Oljeindustriens Landsforening - Norsk sokkel - Utvinningstempo og samfunnsvirkninger  (1997)

 • Statoil - Statlig eierskap - Næringspolitiske utviklingslinjer (1997)
 • Strategiske utviklingsmuligheter for energibasert industri i Norge, Prosessindustriens Landsforening, Norges Forskningsråd og LO (1997)