Copyright © 2020 FRMTD®/Strategy Warehouse AS

FRMTD® - TRENDANALYSE OG SCENARIO UTVIKLING

TRENDANALYSE OG

SCENARIOUTVIKLING

FRMTD® er et sett av verktøy og tjenester innen analyse av virksomhetens ytre omgivelser, aktuelle trender, scenarioer og strategiutvikling.

 

  • Hvordan få oversikt over egen virksomhets ytre omgivelser?
  • Hvordan finne frem til de trendene som er viktigst for egen virksomhet?
  • Hvordan benytte viktigste trender til å utvikle ulike scenarioer - fremtidsfortellinger?
  • Hvordan bruke scenarioer til å utarbeide virksomhetens strategi fremover?
  • Hvordan få gjort dette på kort tid og til lave kostnader?

 

Etter mer enn 20 års erfaring med trendanalyse, foresight og scenario prosesser, er vår erfaring at disse nyttige verktøyene og prosessene hovedsaklig har vært tilgjengelig for store virksomheter. Dette på grunn av både kostnader, omfang og tid som kreves. Små og mellomstore virksomheter har i liten grad hatt tid eller råd.

 

Dette ønsker vi å gjøre noe med. Ved hjelp av våre nye digitale verktøy kan man til mye lavere kostnader og på betraktelig kortere tid konstruere ulike scenariostammer og bygge opp fortellinger til bruk virksomhetens strategiarbeid.

 

Ønskes det kun en bedre oversikt over ytre omgivelser og et system for å organisere disse, tilbys det og.

 

Vi har utviklet en fire fasers prosess rundt verktøyene våre. Hver fase kan avsluttes eller bygges videre på. Prosessen er som følger:

 

• Trendoversikt.

• Trendanalyse.

• Scenarioutvikling.

• Scenarioanvendelse - strategiutvikling

 

Vi har tilpasset verktøyene til SenseNet AS sitt 360 graders fasiliterings system som ligger i Bergen. Her bruker vi løsningen i et rom med 8 store skjermer passert i de 8 kompassretningene, der man går inn i dette rommet og har konseptet 360 grader rundt seg, en "fysisk versjon av virtual reality konseptet". Her blir man presentert helheten i prosssen, samt at man bruker de interaktive skjermene både til avklaringer og input fra brukerne - en løsning for max 7 personer.

 

Her kan du lese mer om våre tjenester og verktøy.