Copyright © 2020 FRMTD®/Strategy Warehouse AS

FRMTD® - TRENDANALYSE OG SCENARIO UTVIKLING

Denne første fasen i FRMTD® er delt i tre steg som illustrert i figuren under. Her får brukerne oversikt over viktige trender i de eksterne omgivelsene, får disse sortert inn i et referansesystem - her illustrert i form av
en radar - og får muligheten til å gå ytterligere inn i hver trend for å få oversikt over viktige elementer innenfor denne trenden.

FASE A

GJENNOMGANG VIKTIGSTE

TRENDER

TRENDENE I EN GLOBAL RADAR

FORDYPNING I  ENKELTE TRENDER

TEORI

FASE B

AVSLUTTE HER

I første steg presenterer vi hver trend kort i form av en video (se eksempel her). Brukerne kan selv velge rekkefølgen. I neste steg settes trendene inn i vår radar. I siste steg i denne første fasen, gir vi brukerne muligheten til å utforske hver trend. Vi har i denne sammenheng foreslått underpunkter innen hver trend som skal underbygge denne - 10 deltrender i hver. Det er ikke gitt at deltrendene skal dekke alt om en trend, men er ment som eksempler på hva vi mener trenden skal inneholde. I steg B gis brukerne mulighet til å legge til deltrender de mener bør være med.

 

FASE A er derfor ment å gi brukerne er en bedre oversikt over det som skjer rundt en og et system for å sortere dette. Verdien av dette er for mange kanskje nok i første omgang, og et frittstående tilbud til de som kun ønsker litt bedre oversikt over sine ytre omgivelser.

SenseNet Global Radar er utviklet av Strategy Warehouse AS for SenseNet og videreutviklet til konseptet FRMTD® etter avtale med SenseNet. Denne versjon er Copyright (C) FRMTD®/Strategy Warehouse AS 2019-2020. Hverken modeller eller innhold kan benyttes uten tillatelse fra FRMTD® /Strategy Warehouse AS

Illustrasjonen over viser deler av vårt referansesystem for trender. Her kobles nå 14 (mega) trender sammen i en Radar - vårt oversikt over en virksomhets viktigste eksterne krefter. Disse er videre delt inn i tre hovedkategorier; Tunge trender, Usikkerhetsfaktorer og virkemidler.

LOGG INN - FASE A

Er du kunde og har brukernavn og passord, kan du logge deg inn i "Fase A - Trendoversikt" her. Hvis du ikke er kunde og ønsker tilgang, så ta kontakt med oss ved å følge linken under