Copyright © 2020 FRMTD®/Strategy Warehouse AS

FRMTD® - TRENDANALYSE OG SCENARIO UTVIKLING

FASE B - TRENDANALYSE

FASE B

TREND

ANALYSE

I denne andre fasen av verktøyet går vi litt videre og setter brukerne i sentrum av radaren. Det forutsettes her at man har satt seg inn i de ulike trendene og oppbygningen av radaren i Fase A. Her velges hvilke av trendene som anses de viktigste for egen virksomhet og hvordan de rangeres (fra viktigst til minst viktig).

FASE B

VALG AV VIKTIGSTE TRENDER

ANALYSE AV VALGTE

TRENDER

FASE A

FASE C

AVSLUTTE HER

Videre må man gå inn i hver av de utvalgte trendene. Her angir brukerne først om de ulike delelementene som nå ligger der er relevante for egen virksomhet. Irrelevante velges bort. Videre angir de hvilket utfall av hvert av de relevante delelementene som de mener er det positivt utfallet for egen virksomhet. Disse skal inngå i et positivt vinklet scenario som eventuelt konstrueres senere. Tilsvarende utvikles et negativt vinklet scenario med de utfallene som da er definert som negative (ref teoridelen som gjennomgås først).

 

Verdien for brukerne av FASE B er at de i tillegg til Fase A har koblet radaren opp mot egen virksomhet, funnet frem til de viktigste trendene for egen del og funnet frem til en del fokusområder for egen virksomhet innen hver av de mest relevante trendene. Hvor og hva skal vi følge med på?

LOGG INN - FASE B

Er du kunde og har brukernavn og passord, kan du logge deg inn i "Fase B - Trendanalyse" her. Hvis du ikke er kunde og ønsker tilgang, så ta kontakt med oss ved å følge linken under