Copyright © 2020 FRMTD®/Strategy Warehouse AS

FRMTD® - TRENDANALYSE OG SCENARIO UTVIKLING

I FASE C benytter vi analysen av de valgte trendene til å lage ulike scenariostammer. Vi benytter en enkel form for scenarioteori der vi kobler sammen to av de valgte trendene til et positivt og et negativt scenario. Denne prosessen forklares først i en teorisekvens. Deretter skal man velge ett eller to sett med trender som benyttes videre.

 

FASE C

SCENARIO

STAMMER

VALG AV SCENARIO INNHOLD

UTVIKLING AV FORTELLINGER

METODIKK OG TEORI

VELG TRENDER TIL SCENARIOSTAMMER

FASE B

FASE D

AVSLUTTE HER

Verktøyet gir muligheter til å bygge opp flere scenariosett hvis ønskelig, basert på de høyest rangerte trendene for brukerne (Valgt i Fase B). Hvert scenario gir et stort omfang av innhold basert på kombinasjoner av elementene i hver trend. Brukerne må her velge fra en omfattende matrise og vil ende opp med ca 20-30 innholdskombinasjoner som skal inngå i den aktuelle scenariofortellingen. Dette må gjøres for hvert scenario (Jo flere scenariokombinasjoner, jo mer arbeid med innholdsutvikling - her bestemmer brukerne selv omfanget, ref teoridelen).

 

Resultatet av FASE C er råmaterialet til å lage de ulike scenarioforrtellingene: 20-30 valgte innholdspunkter som skal formidles, gjerne i form av en PowerPoint (som vi leverer) til hvert scenario. Det er så opp til brukerne å enten legge til litt mer ord og fakta til hvert innholdspunkt, eventuelt presentere de som de er, i enkleste form.

LOGG INN - FASE C

Er du kunde og har brukernavn og passord, kan du logge deg inn i "Fase C - Scenarioutvikling" her. Hvis du ikke er kunde og ønsker tilgang, så ta kontakt med oss ved å følge linken under