Copyright © 2020 FRMTD®/Strategy Warehouse AS

FRMTD® - TRENDANALYSE OG SCENARIO UTVIKLING

I den siste fasen benyttes de ulike fortellingene til å utvikle strategi for brukernes virksomhet. Her velger en først hvem scenarioene skal presenteres for, hvor mange som skal delta, fra hvilke deler av virksomheten de skal komme fra osv. Her kan man velge alt fra å holde på med de på egen hånd, til å benytte de i virksomhetens ledelse, til å involvere noen eller mange fra deler eller hele virksomheten.

FASE D

ANALYSE OG RESULTATER

BRUK AV SCENARIOENE

FASE C

Implementering av ny strategi

Gjennom en eller annen form for samling, presenteres innholdet i scenarioene for målgruppen, etterfulgt av metodisk gruppearbeid der responsen er avgjørende for det videre analysearbeidet. Her benytter vi oss av metoder som er testet ut og gjennomført i prosesser vi har deltatt i over en 20-års periode, med gode resultater. Vi bidrar hvis ønskelig med å arrangere samlinger, samle inn og sortere data og konkludere ut fra analysene. Dette er arbeid som brukerne eventuelt også kan gjøre selv etter en veiledning fra oss.

 

Resultatet fra FASE D er i første omgang masse råmateriale som analyseres og kan gi innspill til virksomhetens strategiarbeid fremover, eventuell oppdagelse av nye produkter eller forretningsområder, samt beredskapsplaner hvis ulike hendelser inntreffer i fremtiden.

LOGG INN - FASE D

Er du kunde og har brukernavn og passord, kan du logge deg inn i "Fase D - Scenarioanvendelse" her. Hvis du ikke er kunde og ønsker tilgang, så ta kontakt med oss ved å følge linken under