Copyright © 2020 FRMTD®/Strategy Warehouse AS

FRMTD® - TRENDANALYSE OG SCENARIO UTVIKLING

OM VERKTØYET

Trykk på hver av fasene for mer informasjon

Vi benytter oss av egenutviklede og relativt enkle digitale verktøy, nettløsninger og videoer. For at prosessene skal gå raskt, kan deler av prosessen hvis ønskelig gjøres via nettet, individuelt for hver deltaker. Vi kan samle inn mye av de aktuelle inputs før en eventuell samling. Avhengig av kundens ønsker og behov kan man videre jobbe delvis i plenum, delvis individuelt på hver sin iPad.

 

Med litt individuelt forarbeid kan prosessen helt frem til ulike sett av scenariostammer gjennomføres på en dag, der kunden så kan velge innholdselementer til hvert scenario på egen hånd.

 

Løsningene er fleksible, slik at kunden kan velge hvem og hvor mange som skal delta på hvert steg i prosessen. Arbeidet frem til scenariostammene kan gjøres alene, sammen med flere eller i en liten gruppe. Det samme gjelder for gjennomgangen og analysearbeidet med de ferdige scenarioene og arbeidet med å utarbeide forslag til strategi.

 

Verktøyet/prosessen har flere faser, der man kan "hoppe av"  underveis, avhengig av hvor detaljert analyse man ønsker. Etter en teoretisk gjennomgang av de viktigste begreper, tar vi i starten brukeren med i utviklingen av et eget referansesystem - en sortering og oversikt over eksterne faktorer som kan tenkes å påvirke brukerens virksomhet - en "radar".

 

Videre setter brukeren seg selv i sentrum av radaren og bruker den til å gjennomgå hvordan de ulike trendene og deres underkategorier kan være relevante for egen virksomhet. Hva er relevant, hva er det ikke, hvilke er de viktigste trendene, hva er mindre relevant? Dette kan videre - hvis en ønsker det - benyttes til å utvikle fremtidsbilder - såkalte scenarioer - med virksomheten i fokus, til å bruke dette til å videreutvikle virksomhetens strategi.

 

I tillegg til de fire fasene i prosessen som er illustrert over, har vi utarbeidet en teoridel som gjennomgås først.

 

 

Trykk på hver av boksene for en utdypning av de.