Copyright © 2020 FRMTD®/Strategy Warehouse AS

FRMTD® - TRENDANALYSE OG SCENARIO UTVIKLING

TRENDANALYSE, SCENARIOER OG FORESIGHT

Ingen kan se inn i fremtiden. Ingen kan fortelle oss hva som kommer til å skje. Hvorfor skal man da basere sin strategi på noe man ikke vet noe om? Vi har i mange år benyttet oss av en enkel definisjon av strategibegrepet. På engelsk lyder den slik:

 

To forsee and prepare for future needs

 

Strategi defineres med andre ord som evnen til å kunne se for seg fremtidige behov og tilpasse seg disse. Til dette er foresight og scenarioutvikling viktige verktøy, der den ene er del av det andre. Begrepene brukes om hverandre, men foresight er slik vi ser det betegnelsen på hele prosessen med å utvikle scenariobasert strategi, dvs alt fra trendanalyse og scenarioutvikling til gruppeprosesser og resultatanalyse. Alt med hensikt i å kunne endre eller forbedre virksomhetens strategi. Scenarioer er fremtidsfortellinger og inngår som en del av en foresight prosess.

 

Vi starter FRMTD® gjennomgangen med litt grunnleggende scenarioteori (illustrert under)

Verktøyene våre bygger på trendanalyse og scenarioutvikling. I en trendanalyse setter man sin egen virksomhet i fokus og finner frem til de trender som er viktigst, så følger man ekstra nøye med hvordan disse vil utvikle seg fremover og tilpasser seg disse.

 

I scenarioutvikling benytter man seg av de, for egen virksomhets, viktigste trender til å lage fremtidsfortellinger. Disse benyttes videre i en prosess internt i virksomheten: Hvordan skal virksomheten respondere på denne mulige fremtiden og tilpasse seg den hvis man er 100% sikker på at nettopp den kommer til å inntreffe?

 

Normalt sett utvikler man flere fortellinger, minimum 2 (der den ene ofte har et lysere syn på fremtiden mens den andre har et mørkere) eller flere. Så analyserer man virksomhetens mulige respons for hver av fortellingene.

 

Det man ofte oppdager, er ting man må gjøre uansett, dvs noe man må ha på plass i virksomhetens strategi uansett. I tillegg opparbeider man seg beredskap på eventuelle endringer i tiden fremover, noe som gjør virksomheten i stand til å respondere hvis noe liknende skjer. I tillegg er det et verktøy til å finne frem til nye muligheter for virksomheten, nye produkter eller tjenester.

 

Det finnes mange metoder til å utvikle scenarioer. Det som kjennetegner de fleste er at de veldig lett blir for kompliserte, de får for mange variabler og fort blir upresise og uhåndterbare. Metodene har også vært en blanding av litt systematikk, litt skjønn og litt diktning til å få historien på plass. Det gir flere usikkerhetsmomenter både i form av dikterens evner og at mange mister tråden i prosessen. Hvordan kommer historiefortelleren frem til fortellingen? Gjøres dette konsistent i alle de ulike fortellingene?

 

For å fjerne denne usikkerheten og gjøre alle i stand til å lage fortellingene selv, har vi systematisk gått gjennom hele prosessen og gjort denne så strukturert som mulig. Vi har forenklet der det er mulig, valgt enkleste metode for å lage scenariostammene og forklart hele prosessen.

 

Vi har laget digitale løsninger, som gjør at brukerne kan klikke seg gjennom en rekke valgmuligheter og basert på dette genererer vi forslag til innhold i hvert scenario. Brukerne får til slutt et utvalg av fortellingselementer for hvert scenario som kan velges ut og som danner grunnlag for hver fortelling.

 

Disse kan så brukes til å lage en fortelling direkte, såkalte kontekstscenarioer, eller bygges videre på og tilpasses til sin egen virksomhet og virkelighet i såkalte strategiske scenarioer. Begge versjoner kan så benyttes i arbeidet videre - både til fasiliterte gjennomganger for nøkkelpersoner i virksomheten og til analyser. Vi har metoder og "oppskrifter" på gjennomføring av disse prosessene og lang erfaring i å gjennomføre de.

 

Resultatet ender opp i en oversikt over strategiske tiltak som man må gjøre uansett og et sett av mulige gjennomtenkte responser mot fremtidige hendelser som kan oppstå - "verdien av de tenkte tanker"

 

Vi gjør med andre ord prosessen mye enklere, men fratar ikke brukeren noe av sin egen evne til å påvirke og lage de ulike fortellingene.

 

Siden denne prosessen er digital, gir vi også brukerne mulighet til å lage flere scenariosett (versjoner av et positivt og et negativt scenario basert på ulike sett av utvalgte trender). Dette gir brukerne mulighet til å utarbeide flere sett og så velge ut de scenarioene som de synes fungerer best for egen virksomhet, for relativt lave kostnader.